Forælder Fonden

buy aid og Forælder fonden indgår samarbejde til gavn for børn med enlige forældre

Forælder Fonden er en privat social hjælpeorganisation. Fonden blev stiftet i 1966 af journalist og ildsjæl Lis Møller under navnet Boligfonden for enlige mødre. Senere kom fædrene med i navnet og i 2010 fik fonden sit nuværende navn som et resultat af, at
man løbende har udvidet sit virke, så de i dag beskæftiger os med meget andet en
blot boligformidling.
Fonden har alle årene udelukkende levet af indsamlede midler. Personalet er få ansatte som suppleres af indsatsen fra mange frivillige medarbejdere. Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte har fra starten været Fondens protektor.

Fonden arbejder især indenfor følgende områder:

  • Socialrådgivning, boligrådgivning, uddannelsesrådgivning, økonomisk rådgivning - i det hele taget gives råd og vejledning til den enlige forældres samlede sociale og økonomiske situation
  • Førstehjælpslejligheder til enlige forsørgere og deres børn med akut opståede boligproblemer.
  • Kollegielejligheder. Fonden har et kollegiehus på Frederiksberg til studerende enlige forældre og deres børn, således at den studerende forælder kan have ro og et sted til at gennemføre en uddannelse, og deres børn har en tryg base at vokse op i.
  • Uddannelseslegater til enlige forældre, som har brug for et økonomisk tilskud for at kunne gennemføre en uddannelse. Uddannelse er et kerneområde for Forælder Fonden. Uddannelse er alfa og omega for at få jobs og dermed blive selvforsørgende. Desuden viser alle undersøgelser, at chancen for, at barnet også får en uddannelse hvis mor/far har en, øges markant.
  • Legater til udgifter til efterskolebetaling og udgifter forbundet med et sådant ophold for børn af enlige forældre.
  • Støtte til jul og ferie.
  • Udflugter for børn på krise- og familiecentre til fondens granplantage uden for København. Her får børnene et frirum, hvor de får lov til at være børn uden at skulle være en del af de voksen-problemer, de alt for ofte bliver en del af, når far og mor ikke kan finde ud af at være sammen længere.
  • ”Døråbner” til offentlige kontorer. 

 

Testimonail fra Forælder fonden

"Som privat social hjælpeorganisation, der udelukkende lever af indsamlede midler, er det som at få en appelsin i turbanen at begynde et samarbejde med buy aid, der giver os del i deres salg – og ikke mindst garanterer os et minimum beløb i løbet af et år. – Tænk at kende et år frem et – ikke ubetydeligt – beløb som der kan disponeres over i vores arbejde for dem, der er alene med børn."

Og hvorfor netop hjælpe de enlige forsørgere, de er vel selv ude om det?

"Det gør vi, fordi der er nogle børn, der meget tit kommer i klemme i de situationer. De har ikke bedt om, at mor og far ikke længere kan bo sammen, så det er rigtig vigtigt, at vi får taget hånd om de voksne, så de kan give tryghed og gode opvækstbetingelser videre til deres børn.
Det er børnene, vi skal leve af i fremtiden!"