UNICEF, de Kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, bestaat sinds 1946. Ze zijn een unieke organisatie die wereldwijd opkomt voor kinderen en hun rechten. Hun doel is om alle kinderen een goede start in het leven te geven én de mogelijkheid om zich ten volle te ontplooien.

UNICEF is actief in 156 ontwikkelingslanden. Overal ter wereld werken ze rond zeven prioriteiten: gezondheid, hiv/aids, WaSH (Water, Sanitair, Hygiëne), voeding, onderwijs, bescherming en sociale inclusie.

UNICEF is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen, hun werk berust enkel op de vrijwillige giften van regeringen, de bedrijfswereld en particulieren.

Naast steun aan het werk van UNICEF in het algemeen financiert UNICEF België een aantal specifieke projecten, met als doel:

- Meer kinderen naar school te sturen in Burundi, Democratische Republiek Congo, Madagascar, Indië en Laos
- De strijd tegen HIV/Aids aan te gaan in Burundi en Democratische Republiek Congo
- De toegang tot zuiver water en meer hygiëne te verbeteren in onder meer Guatemala, India en Madagascar
- De kindersterfte te doen dalen in landen als Burundi en Guatemala
- Het recht op de juiste voeding voor ieder kind te respecteren via voedingsprogramma’s in Guatemala, Madagascar, Burundi en Democratische Republiek Congo
- Ieder kind het recht te geven om op te groeien in een omgeving die het beschermt tegen geweld, uitbuiting, misbruik en discriminatie in landen als Guatemala en Democratische Republiek Congo

Kinderrechten moeten bij elke beleidsbeslissing in overweging worden genomen. Daarom doet UNICEF er alles aan om kinderrechten niet enkel in ontwikkelingslanden op de politieke agenda te krijgen, maar ook in België.

Buy aid werkt al sinds 2006 trouw samen met UNICEF. Het doel van het partnerschap is financiële middelen te werven voor UNICEF en tegelijkertijd de missie van UNICEF uit te dragen. Bij elke verkoop wordt 10% van de omzet rechtstreeks aan UNICEF geschonken. In 2014 bereikte buy aid de kaap van 500.000 EUR. Buy aid garandeert ieder jaar een minimumdonatie van 50.000 EUR. Een mooi bedrag waarmee buy aid alle programma’s steunt om de toekomst van kinderen in de wereld te verbeteren.